Objavljeno September 24, 2013

Promotivni događaj u Virpazaru više

Objavljeno April 26, 2013

Akcija u okviru Međunarodnog dana planete Zemlje više

Objavljeno April 16, 2013

Umjetnost, plastika i reciklaža u Bijeloj više

Objavljeno April 15, 2013

Pres konferencija u Ministarstvu kulture Crne Gore više

Objavljeno April 15, 2013

Radionice „Umjetnost, plastika i reciklaža“ na Cetinju više

Radionice „Umjetnost, plastika i reciklaža“ na Cetinju
Objavljeno April 15, 2013

Radionice „Umjetnost, plastika i reciklaža“ na Cetinju

U petak, 29. marta 2013 godine, na Cetinju, završena je druga petodnevna radionica u projektu Umjetnost, plastika i reciklaža“ (Art, Plastics & Recycling). Uz pomoć stručnog konsultanta, trenera na ovoj kreativnoj radionici, g-dina Gerhard Bär-a,  studenti fakulteta likovnih umjetnosti iz Albanije i Crne Gore savladali su tehniku recikliranja plastike na mašini nabavljenoj specijalno za potrebe treninga, a pored toga usvojili su i vještine dizajniranja raznih predmeta dekorativne i upotrebne vrijednosti. Na obije radionice na Cetinju (prva organizovana od 11. do 15. marta, a druga od 25. do 29. marta) učestvovalo je po deset studenata iz Crne Gore i sedam iz Albanije. Projektom su planirane još dvije petodnevne radionice, koje će biti organizovane u Albaniji (od 22. do 26. aprila i od 27. do 31. maja). Znanja stečena na radionicama biće iskorišćena i za dizajniranje instalacija od recikliranog plastičnog otpada koje se planiraju postaviti na Skadarskom jezeru kao projektnom području unaprđujući njegov turistički imidž i ukazujući na važnost zaštite životne sredine.

 

Organizovane radionice kao projektne aktivnosti su integralni dio šireg koncepta “Social Plastics”, koji predstavlja intervenciju u oblasti umjetnosti, autora Gerhard Bär-a, uz tehničku podršku kompanije ,,Bär + Knell”. Ovo je međunarodno primijenjen koncept koji povezuje teme sakupljanja plastike, reciklaže, dizajna i marketinga. Umjetnik Gerhard Bär  djeluje na međunarodnom nivou, što potvrđuje uspješno implementiran koncept ,,Social Plastics” u različitim krajevima svijeta. On je suosnivač kompanije Bär and Knell koja unapređuje metodologiju rada sa plastikom od 1993. godine.