Baza fotografija – Avanturističko putovanje - septembar 2007. godine

Razvoj turizma na sjeveru Crne Gore je usporen djelimično zbog činjenice da na tom području duže od decenije nije bilo kapitalnih investicija u oblasti turističke infrastrukture. Prvobitni turistički Masterplan iz 2002.godine je bio fokusiran na razvoj obalskog područja i većina promotivnih aktivnosti u skorašnjem periodu odnosila se isključivo na  taj region.

Posledica svega ovoga je da je gotovo sav turistički promotivni materijal za sjever zastario i samo nekoliko inicijativa je razvijeno u skorijem periodu. Novonastale i još uvijek ne dovoljno razvijene lokalne turističke organizacije se bore kao bi izgradile kapacitete u veoma nepovoljnom  okruženju, a ideja o brendiranju sjevera Crne Gore kao savršene destinacije za aktivan odmor je još uvijek relativno svježa sa nedostatkom određenog broja finalnih proizvoda i posebno sa nedostatkom inovativnih ideja.

Nedostatak kvalitetne baze podataka fotografa, posebno onih sa pejzažima, pogledima i svakodnevnim aktivnostima koje karakterišu zajednice na sjeveru, kao i sve ostale aktivnosti koje se dešavaju u netaknutoj prirodi (kao što su planinarenje, biciklizam, rafting, itd) predstavlja jednu od prepreka pri kreiranju korisnog i profesionalnog promotivnog materijala.

Detail from Sinjajevina Hut Bikers in Nevidio Canyon Hiking Durmitor Region


U revidiranom Masterplanu za Crnu Goru kao ključni segment razvoja,  kako za Nacionalnu turističku organizaciju tako i za lokalne turističke organizacije, javlja se razvoj aktivnog odmora, što će, između ostalog, zahtjevati da profesionalni fotografi kreiraju osnovu za promotivni materijal za narednu turističku sezonu. Iz tog razloga CSTI je okupio profesionalne fotografe i kreirao turu koja obuhvata nekoliko nacionalnih parkova, aktivnosti kao i tradicionalna sela. Mendžer operacija i vođa projekta CSTIja su blisko sarađivali sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO) kako bi osigurali da ovaj projekat bude djelimično povezan sa prvom pilot biciklističkom turom kroz Crnu Goru, sa ciljem da sakupe fotografije za prvu biciklističku brošuru koju je Nacionalna turistička organizacija planirala da objavi.

Cilj projekta:

Povećanje broja promotivnih fotografija koje će biti dostupne nacionalnoj, regionalnoj, i lokalnim turističkim organizacijama u Crnoj Gori, posebno onih koje ilustruju aktivni odmor u sjevernom regionu.

Ciljevi:

  • Kreiranje ture sa prikazanim lokacijama, stazama i mjestima, koje će  omogućiti fotografima da prikažu ljude sa planina, svakodnevne aktivnosti, teme u vezi culture, karakterističnu floru i faunu, kao i aktivnosti avanturističkog turizma.
  • Kreiranje trajne baze fotografija  koja će povećati vizibilitet sjevera Crne Gore i stvaranje novih mogućnosti za razvoj ove podcijenjene turistučke destinacije.
  • Potsticanje razmjene informacija i znanja između korisnika fotografija, koje bi rezultiralo povezivanjem i partnerstvima.