Pilot biciklistička tura – jesen 2007

Istarživanja i statistički podaci ukazuju na to da brdski biciklizam (mountain biking) nastavlja da bude sve popularniji na globalnom nivou, a naročito u Evropi, zbog čega je ova ciljna grupa izuzetno zainteresovana za nove destinacije i eko-turizam. Za Crnu Goru je od esencijalne važnosti razvitak novih i inovativnih turističkih proizvoda, kao što su biciklističke ture koje bi bile prilagođene ovoj ciljnoj grupi i koje bi donosile profit turističkim biznisima.

Ipak, nema dovoljno informacija kojima bi se ponuđači rukovodili i koje bi ih zainteresovale za ove vrste  turističkih proizvoda. Izuzev činjenice da skoro i ne postoje određene biciklističke staze  u Crnoj Gori, a lokalne i planinske staze su veoma lošeg kvaliteta, loše održavane i daleko ispod internacionalnih standarda,  takođe postoji i nedostatak informacijama i poimanja o tome  kuda bi biciklističke staze trebalo da prolaze.

Iako je Nacionalna turistička organizacija svjestna trendova, i uključuje "Planinarenje i biciklizam" kao prioritete razvoja u  Master planu, generalno poimanje o očekivanjima ove konkretne ciljane grupe ne postoji među turističkim ponuđačima.

Biker & Zurim Peaks Biker at Komarnica River Bikers & Nevidio Canyon


Tokom internacionalnog turističkog sajma ITB Berlin 2007, CSTI i NTO su  prvi put razgovarali o tome da bi pilot biciklistička tura  mogla biti vođena kao spoj više aktivnosti koje se odnose na testiranje potencijala budućeg razvoja biciklističkih tura, slične avanturističke grupe, kao i aktivnosti vezane za eko-turizam u Crnoj Gori. Ova pilot biciklistička tura sadrži širok opseg avanturističkih aktivnosti (biciklizam, planinarenje, pješačenje, rafting), i takođe ističe običaje održivog turizma uključujući kulturu putovanja, odgovornosti i doslednosti, i sve to u manjim grupama kako bi se minimizirao uticaj na prirodu i lokalne zajednice, sa garancijom da je ovaj vid odmora koristan za sve koji se odluče da učestvuju.

Svrha pilot biciklističke ture bi trebala da bude:

  • Sakupljanje putničkih informacija koje bi bile od pomoći ponuđačima na nivou međusobne poslovne saradnje
  • Bolje razumjevanje iskustava posjetilaca koji predstavljaju tražnju na osnovu kojih će se dobiti podatci koji će pomoći pri pravljenju tura
  • Ispitivanje kako bi ponuđači mogli  da kreiraju nova putnička iskustva za ovo tržište
  • Testiranje trenutnih okolnosti u infrastrukturi koje bi mogle biti od pomoći u ovim vrstama aktivnosti.

Ovaj projekat je ujedinio nekoliko predstavnika  javnog, privatnog i NVO sektora - turističku agenciju Montenegro Adventures, nevladinu organizaciju CSTI, Nacionalnu turističku organizaciju, Regionalnu turističku organizaciju za Bjelasicu i Komove, ADFC (biciklističku asocijaciju iz Njemačke), i preduzeće Beppler & Jacobson (odnosno hotel Bianca Resort & Spa) - na turi koja bi trebala da postavi temelje razvoja ovog turističkog proizvoda kao i identifikaciju dodatnih potreba sa ciljem razvoja budućih projekata koji se odnose na Master plan.

Cilj:

Da se procijene i analiziraju potencijali za razvoj i rast turističkih proizvoda baziranih na biciklističkim aktivnostima u koje će uključiti i sve druge aspekte ponude (smještaj, infrastruktura staza, razvoj lokalnih zajednica, kulturne i prirodne atrakcije).

Ciljevi:

  • Kreiranje itinerera u kome će biti prikazane staze i različite lokacije kroz Crnu Goru, koji će omogućiti uvid u raznolikosti koje Crna Gora može da ponudi, uključujući sva četiri nacionalna parka, različite vrste smještaja, život i običaje stanovnika seoskih područja, svakodnevne aktivnosti, kulturne teme, tipični  floru i faunu, kao i aktivnosti avanturističkog turizma.
  • Da obezbijedi forum za razmjenu informacija između jedne od najvećih evropskih biciklističkih asocijacija  i predstavnika nacionalnih i regionalnih turističkih organizacija i turističkih biznisa radi boljeg uvida u situaciju na ovom polju.
  • Spajanje stečenih i najboljih iskustava od strane partnera, ponuđača i turističkih učesnika,  i utvrđivanje koraka za buduće aktivnosti i akcija koje se odnose na segmente razvoja  u sklopu novog razvojnog projekta "Planinarenje i biciklizam".