Studijsko putovanje u Austriji i Sloveniji - jun 2007

CSTI radi direktno sa turističkim preduzetnicima  na prilagođavanju proizvoda i usluga zahtjevima tržišta kroz razmjenu saznanja o trendovima u turizmu koje podižu kvalitet i poboljšavaju konkurentnost ove grane privrede. Austrijsko-crnogorsko partnerstvo zajedno sa CSTI-jem a uz podršku USAID-a kroz program CHF, su sproveli sedmodnevno studijsko putovanje u Austriju i Sloveniju kako bi upoznali lokalne subjekte sa sve većim  zahtjevima tržišta za nestandardnim turističkim proizvodima koji nude neuobičajene doživljaje zasnovane na principima održivog turizma. Ovaj program, specifično kreiran i zasnovan na najboljim praktičnim primjerima iz okruženja, je rezultirao ojačanom saradnjom i timskim radom između domaćina i učesnika putovanja kroz razmjenu iskustava o turističkoj ponudi popularnih sportova i prateće infrastrukture.

Bacon Festival in Austria Canyoning in Susec - Slovenia Rafting on Soca - Slovenia


Studijsko putovanje realizovano je u dva dijela: prvi dio je bio fokusiran na primjeni popularnih sportova u turizmu, kao što su rafting, kanjoning, kajaking, biciklizam, ribolov, slobodno penjanje, adrenalinski poligoni i posjeta anajvećem Nacionalnom parku u Austriji - Hohe Tauern. Drugi dio je bio razmjena saznanja regionalnih inicijativa  prekogranicnih saradnji, posebno na tromeđi Austrija-Italija-Slovenija kroz posjete prirodnim i revitalizovanim katunima i kulturnim spomenicima.

Suština ovog programa je pokušaj da se ojačaju i podrže interesne organizacije i aktivni članovi klubova u svojim vještinama, kako na izradi infrastrukture tako i cjelokupne ponude servisa turistički valorizovanih sportova. U prilog tome govore i najbolji rezultati postignuti povezivanjem i saradnjom biznisa i institucija, naročito u zaštićenim oblastima, čijim su primjerom lokalni zainteresovani subjekti poučeni. Kao rezultat se očekuje da se zainteresovani subjekti, učesnici studijskog putovanja, neće samo upoznati sa međunarodnim standardima već će takođe mnogo spremnije prilagoditi svoje ponude zahtjevima tržišta.