Projekat kulturno-turističke valorizacije Stare Crne Gore – jan 2010 – jun 2011

Projekat kulturno-turističke valorizacije Stare Crne Gore uključuje male preduzetnike i individualna domaćinstva četiri nahije Stare Crne Gore (Crmničke, Katunske, Riječke i Lješanske) koji se bave tradicionalnom poljoprivrednom proizvodnjom ili posjeduju autentične ambijentalne vrijednosti, stare kamene kuće,  tradicionalne restorane i sl.

Planirano je da se, u sledećih osamnaest mjeseci, ostvare uslovi za kreiranje novih turističkih proizvoda koji otkrivaju autentičnost kulturnog nasleđa i tradicionalnih vrijednosti, kako bi se podstakla ekonomska diversifikacija i socijalna kohezija zajednica.

Projekat će se naročito fokusirati na razmjeni iskustava i saznanja između crnogorskih i njemačkih učesnika sa ciljem da se kreira nova turistička ponuda, podigne svijest o značaju kulturnog nasleđa i uspostavi međusobna saradnja učesnika projekta i nadležnih turističkih institucija i organizacija.

Cultural values of Old Royal Montenegro Traditional stone house Home made products Main donor to the action

Imajući u vidu da je zaštita kulturnog nasleđa ključna komponenta indentifikacije i samo razumijevanja svake lokalne zajednice, a uz to i njihova najznačajnija spona sa prošlošću, CSTI će ovom prilikom primijeniti određene specifične mjere stimulacije kako bi se:

  • Identifikovali tradicionalni kulturno-turistički proizvodi i usluge koji će biti sadržani i koncipirani u novom turističkom proizvodu; "tematskoj stazi"
  • Unaprijedilo znanje i podigla svijest o značaju kulturnog nasleđa u kreiranju turističkog proizvoda kao dodatne mogućnost za ekonomski rast lokalnih zajednica
  • Lansirao novi proizvod na turističkom tržištu u vidu "tematske staze"

Partner na ovom projektu je Park prirode Schwarzwald iz Njemačke, uz čiju pomoć će se raditi na uzajamnoj razmjeni znanja i iskustava između lokalnih zajednica Crne Gore i Njemačke, a sa ciljem da se Crnoj Gori predstave najbolji primjeri kulturno-turističke valorizacije iz Schwarzwald-a. Veoma je važno napomenuti da je Schwarzwald, nekada nerazvijeno područje Njemačke, uspio da postane jedna od vodećih turističkih destinacija bazirajući se na ponudi i prezentaciji kulturnog nasleđa i tradicionalnih proizvoda. Stoga, birajući Schwarzwald mi smo izabrali savršeni primjer koji pokazuje da inovativni pristup i kreativnost nekada mogu podstaći značajne pozitivne promjene u razvoju lokalnih zajednica.

Projekat je finansijski podržan od Evropske Unije sa 90% ukupnih sredstava, GTZ-a sa 8% i Ministarstva turizma i Nacionalne turističke organizacije sa 2% učešća i biće praćen od strane Delegacije evropske komisije u Crnoj Gori a implementiran od CSTI.