Projekat valorizacije etno-gastronomske baštine u oblasti Skadarskog jezera - jan 2011 - jul 2012

U sradnji sa QBP - Quendra Burimore e Permakultures (Permaculture Resource Centre) iz Skadra i CERAI-jem iz Španije, Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma je krenuo u realizaciju Projekta valorizacije etno-gastronomske baštine u oblasti Skadarskog jezera u trajanju od 18 mjeseci, koji u Crnoj Gori finansira Evropska unija sa 85% sredstava iz IPA fonda za regionalnu i prekograničnu saradnju, a 15% sredstava je obezbijedilo Ministarstvo Kulture Vlade Crne Gore.

Krajnji cilj projekta je održivi društveno-ekonomski razvoj prekogranične oblasti  između Albanije i Crne Gore, kroz promociju novog modela integralnog turizma koji se zasniva na kvalitetnim domaćim proizvodima, uslugama kao i na prirodnoj, istorijskoj i kulturnoj baštini regiona. Specifični cilj projekta je razvoj prekograničnog turističkog proizvoda uspostavljanjem etno-gastronomske rute/ture u oblasti Skadarskog jezera, dok su ciljne grupe ovog projekta turisti, potrošači, profesionalne kategorije i lokalne vlasti, a krajnju korist od uspostavljanja ovog novog turističkog proizvoda će imati domaći proizvođači, lokalni ekonomski posrednici, gastronomski preduzetnici, tradicionalne zajednice i zanatlije iz regiona.

Old Settlement of Rijeka Crnojevica View over Skadarsko Lake Ethno-Gastronomy products Main donor to the action

Projekat će biti realizovan kroz aktivnosti sakupljanja materijalnog i nematerijalnog gastronomskog nasljeđa iz regiona, razvoj koncepta i razrade modela za upravljanje tematskom rutom, izradu programa za jačanje kapaciteta, realizaciju planiranih studijskih putovanja između Albanije i Crne Gore, organizovanje velikog promotivnog sajma na Skadarskom jezeru, pripremu i distribuciju propagandnog materijala o etno-gastronomskoj ruti (logotipa, kuvara, zaštitnog znaka, vodiča, mape, plakata, itd.), izradu i postavljanje vidljive infrastrukture u obliku informativnih tabli, dizajniranje, razvoj i ažuriranje internet stranice o tematskoj etno-gastronomskoj ruti kao i organizaciju njene zvanične prezentacije.

Shodno zacrtanim ciljevima očekuje se da će nakon 18 mjeseci implementacije projekta biti sistematski popisana lokalna etno gastronomska baština, usluge i proizvodi i kreirana nova turistička ponuda na području Skadarskog jezera, znatno poboljšani i standardizovani etno-gastronomske proizvodi i usluge kao i da će etno-gastronomska ruta Skadarskog jezera biti razvijena i uspješno promovisana.