Projekat razvoja outdoor turizma kroz unapređivanje vještina i uspostavljanje saradnje između biznisa - jan 2011 – jul 2012

U skladu sa novim trendovima u turizmu, Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) je u saradnji sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja - HGSS, NVO Sunce iz Hrvatske i UNDP Crna Gora krenuo u realizaciju prekograničnog projekta unapređivanja vještina i uspostavljanja saradnje za razvoj outdoor turizma, čija će implementacija trajati 18 mjeseci, od januar 2011. godine do jula 2012. godine. 

CSTI je glavni nosilac prekograničnog projekta sa crnogorske strane i shodno tome vršiće u implementacionom periodu menadžment svih aktivnosti na teritoriji Crne Gore u cilju uspješnog kreiranja unaprijeđenog turističkog prekograničnog proizvoda, a prvenstveno formiranjem aktivnog prekograničnog klasetra turističkih preduzetnika sa obje strane granice.   

Ovim projektom se teži uspostavljanju saradnje među relevantnim akterima sa ciljem zajedničkog djelovanja i intervencije u oblasti turizma, životne sredine, zaštite prirodne i kulturne baštine i razvoja zajednica, kao i jačanju kapaciteti po pitanju interesnih grupa i partnera. Time se želi doprinijeti ekonomskom razvoju kroz održiv kooperativni vid akcije u prekograničnom regionu država Hrvatske i Crne Gore. Očekuje se da kroz zajedničko planiranje i poslovnu saradnju u sektoru turizma dođe do proširivanja znanja, povećanja infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta turističkih destinacija, što će omogućiti turoperatorima da efikasnije djeluju ka unaprjeđenju turizma u ovom regionu.

Caving Kayaking Swift Water Main Donor to the Action

S obje strane granice postoji potreba za obezbjeđivanjem obuke iz oblasti pružanja usluga u sferi turizma. Kako ovo područje obiluje prirodnim potencijalom za pješačenje, biciklizam, kajaking na moru i speleologiju, to su ove oblasti od ključnog značaja. Postoji potreba za poboljšanjem vodičkih usluga u ovom sektoru, ne samo na polju kvaliteta već i bezbjednosti koja ja neophodna za održivost ovih aktivnosti. U skladu s tim će Gorske službe spašavanja Hrvatske i Crne Gore dobiti 20 obučenih i sertifikovanih članova službe spašavanja kao i neophodnu opremu. Time će biti poboljšana sveukupna bezbjednost turista. Osim toga, 25 sertifikovanih vodiča će biti obučavano kroz Program razvoja kapaciteta, kojim će se usavršavati vještine za vodičku službu  planinara, biciklista, kajakaša i speologa, a koji će uključivati i neophodnu obuku iz oblasti zaštite životne sredine i biodiverziteta.

Kao što je pomenuto, u okviru planiranih aktivnosti pristupiće se formiranju prekograničnog klastera turističkih preduzetnika sa minimumom 20 članova. Proces formiranja će obuhvatati analizu i identifikaciju aktera sa obje strane granice i uspostavljanje saradnje, kao i organizaciju zajedničkih sastanaka sa odabranim turističkim preduzećima, spasilačkim službama i klubovima koji se bave outdoor turizmom. Uslijediće jačanje kapaciteta službe za vodiče i bezbjednost, kako bi se potom poradilo na poboljšanju turističke infrastrukture, kao i na pripremi i štampanju zajedničke mape i brošure staza, izradi internet stranice i organizaciji promotivnih događaja u svrhu podrške prekogranične regije.

Uspjeh ovog projekta se zasniva na dobroj saradnji između svih učesnika koji su uključeni u projekat: lokalnih turističkih organizacija, turoperatora, službi spašavanja i zaštite životne sredine, kao i turističkih nevladinih organizacija, što će doprinijeti razvoju partnerstva i istraživanju modela buduće saradnje.

U Crnoj Gori su projekat finansijski podržali Evropska Unija sa 84,09% ukupnih sredstava u iznosu od 234.189,94 eura kroz IPA fond, UNDP Montenegro sa 14,48% i Ministarstva turizma sa 1,43% učešća, a biće praćen od strane Delegacije evropske komisije u Crnoj Gori.