Uspostavljanje Via Dinarica – uvod u regionalnu platformu saradnje – feb 2011 – feb 2013

Imajući u vidu ogromne prirodne i kulturne potencijale ruralnih planinskih zajednica Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma u saradnji sa Extreme Sport klubom Limit iz Bosne i Hercegovine i u partnerstvu sa Ministarstvom održivog razvoja turizma i turizma Vlade Crne Gore i Nacionalnom Turističkom organizacijom Crne Gore ubrzo kreće u realizaciju projekta „Uspostavljanja Via Dinarica - uvoda u regionalnu platformu saradnje" čija će implementacija trajati dvije godine. Područje odabrano za ovaj projekat obuhvata opštine Žabljak, Plužine i Šavnik sa crnogorske i tri opštine koje gravitiraju prema Nacionalnom parku Sutjeska na bosanskoj strani: Foču, Kalinovik i Gacko. 

Iako nacionalni parkovi Durmitor i Sutjeska predstavljaju ogroman resurs koji obiluje prirodnim atrakcijama, jedan od najvećih problema je nedovoljan nivo svijesti stanovnika ove regije kada su u pitanju zaštita biodiverziteta i životne sredine. Zato će projekat „Via Dinarica" kroz proces identifikacije potencijalnih turističkih resursa i trasiranje novih planinarskih staza proizvođačima lokalnih tradicionalnih proizvoda, vlasnicima starih autentičnih objekata, malim gostioničarima, vlasnicima katuna i domaćinstvima koja obezbjeđuju smještj, kao i vlasnicima tradicionalnih restorana, pomoći da uspostave poslovnu saradnju u skladu sa potrebama ciljnih grupa. Time će biti kreirana turistička ponuda pod zajedničkim brendom „Via Dinarica", a u svrhu podrške prekograničnim inicijativama za ekonomski razvoj sa naglaskom na unaprjeđenje seoskog turizma. Stvaranjem veza i razmjenom iskustava proširiće se znanje i podići nivo kvaliteta usluga, kao i nivo svijesti o ekološkim pitanjima unutar zajednice.

Protect your environment Biking Hiking Main donor to the action

Realizacojim predloženih projektnih aktivnosti, među kojima je i sprovođenje istraživanja, biće napravljena baza podataka o prirodnim, kulturnim i ljudskim potencijalima navedenog područja, kao i baza podataka o vrsti i količini proizvoda koji će biti u ponudi. Razvijanjem zajedničkog koncepta kreiraće se raznovrsnost turističkih proizvoda i usluga. Zajednički koncept će uključivati dizajniranje i izbor neophodne infrastrukture  (bilbordi, putokazi i sl.), kao i njenu proizvodnju i postavljanje, a aktivnosti će sprovoditi članovi zajednice, planinari i lokalni vodiči. To će ujedno biti i prilika da se naglasi važnost standardizacije u prekograničnom regionu. Organizovaće se sastanci koji će okupljati lokalne preduzetnike i gradonačelnike zajednica radi uspostavljanja zajedničkog javnog i privatnog partnerstva. Pored izrade modela upravljanja projektom, naparviće se marketinški plan koji će uključivati izradu promotivnog materijala kao što su mapa, vodič, brošura i izrada internet stranice. Štampani materijali će se distribuirati na pristupnim tačkama u regionu putem lokalnih turističkih organizacija, dok će internet stranica služiti ne samo za promovisanje već i kao okosnica za razmjenu informacija za neke buduće projekte.

Bitno je napomenuti da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore odabrano za partnera u ovom projektu prvenstveno zbog toga što je inicijator razvojnog projekta „Planinarenje i Biciklizam" i zato što je formiralo radnu grupu koju čine međunarodne i lokalne organizacije aktivne na ovom polju. CSTI je bio u radnoj grupi jedan od najaktivnijih članova, radeći na realizaciji prvih pilot projekata vezanih za razvoj održivog turizma na sjeveru Crne Gore.

Imajući u vidu sve gore navedeno, CSTI i Limit su kreirali navedeni projekat da bi ekonomski obnovili ovo područje, a projekat „Uspostavljanje Via Dinarica" je nepravljen tako da omogući inicijalno uspostavljanje veza kroz zajedničke aktivnosti, tako da preduzetnici postaju aktivni učesnici od najranijih faza projekta, čime se stvara osjećaj vlasništva koji će biti od velike važnosti za buduću održivost projekta. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije u iznosu od 85% ukupnih sredstava, i biće praćen od strane Delegacije evropske unije u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.