Art, Plastics & Recycling - Jun 2012 - Dec 2013

Obzirom na bogatstvo prirodnog nasljeđa i činjenicu da je plastični otpad postao značajan problem na obje strane granice u oblasti Skadarskog jezera, Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma je u saradnji sa Univerzitetom Marin Barleti iz Tirane i partnerima Culture Zone, sa crnogorske i Deliart Association, sa albanske strane, pokrenuo implementaciju projekta pod nazivom ‘Art, Plastics & Recycling’. Evropska unija finansira 84,56% ukupne vrijednosti ovog projekta, odobrenog za finansiranje u okviru Drugog poziva za prikupljanje projektnih predloga IPA Prekograničnog programa Albanija-Crna Gora. Projekat je praćen od strane Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Albaniji (više informacija možete naći na www.nature.al).

Ciljevi ovog projekta su promovisanje prekograničnog programa reciklaže u cilju zaštite životne sredine i uspostavljanje funkcionalne mreže zaštitnika okoline i umjetnika i drugih organizacija u projektnom području.  Na ovaj način projekat doprinosi smanjenju štetnih uticaja na životnu sredinu, podstiče ekonomske aktivnosti neškodljive po okolinu i utiče na podizanje svijesti stanovništva o značaju, zaštiti i unaprijeđivanju životne sredine i prirodne baštine. 

Art from plastics Skadar Lake Art from plastics Main donor to the action

Pilot program ‘Art, Plastics & Recycling’ je međunarodno već primijenjena ideja korišćenja umjetnosti i dizajna u promociji reciklaže plastičnog otpada. Ovaj program pruža mogućnost umjetnicima da ostvare  korist od svog rada upotrebom alternativnog umjetničkog materijala, a biznisima da iskoriste snagu umjetničke kreativnosti.  Tokom 18 mjeseci implementacije projekta, plastika će biti iskorišćena u svrhu ljepote i estetike od strane 15 umjetnika iz projektne oblasti, koji će biti obučeni i motivisani da prikažu svoj pogled na reciklažu i svojim ličnim umjetničkim izrazom uspostave most saradnje sa ljudima koji svakodnevno sakupljaju i sortiraju ambalažu kao otpad.

Projektom će se podstaći prevencija štetnih uticaja na okolinu. Oblast Skadarskog jezera će biti čistija, a sakupljena otpad će se koristiti u umjetničke i ekonomski isplative svrhe. Angažovanje umjetnika i lokalnih zajednica kao ciljnih grupa na obje strane jezera, daje projektu dodatnu vrijednost u smislu doprinosa podizanju svijesti o tehnikama reciklaže i stvaranju nove kulture i mentaliteta kod cjelokupne populacije stanovništva kao krajnjeg korisnika, koje će biti uključeno u ove kreativne i inovativne aktivnosti neškodljive po okolinu. Pored toga, promocija ovih aktivnosti će usloviti povećanje prihoda od turizma i to direktnim uticajem na prihode ciljnih grupa, a onda i povećanjem obima ekonomske aktivnosti krajnjih korisnika. Na taj način, svi nosioci aktivnosti biće motivisani ne samo za postizanje projektnih rezultata, već da i u budućnosti nastave da se bave projektom predviđenim aktivnostima. 

Art, Plastics & Recycling - Jun 2012 - Dec 2013