Posted on September 24, 2013

Promotional Event in Virpazar more

Posted on April 26, 2013

Selekcija plastičnog otpada na Ćemovskom polju more

Posted on April 16, 2013

Umjetnost, plastika i reciklaža u Bijeloj more

Posted on April 15, 2013

Pres konferencija u Ministarstvu kulture Crne Gore more

Posted on April 15, 2013

Završene prve radionice na Cetinju more

Selekcija plastičnog otpada na Ćemovskom polju
Posted on April 26, 2013

Selekcija plastičnog otpada na Ćemovskom polju

Akciju čišćenja Ćemovskog polja u okviru Međunarodnog dana planete Zemlje koju su organizovali Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, glavni grad Podgorica, NVO Green home podržao je i CSTI promovišuci kampanju selekcije plastičnog otpada u projektu „Umjetnost, plastika i reciklaža“. Na Ćemovskom polju bilo je oko 300 učesnika, među kojima i učenici tri podgoričke osnovne škole, ambasadori, predstavnici nevladinih organizacija, Vojske itd. Svi akteri su dobili informacije o selekciji plastičnog otpada, a sakupljeni materijal je dostavljen Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju za potrebe reciklaže i dizajniranja. 

Sakupljanje plastičnog otpada Sakupljanje plastičnog otpada