Posted on September 24, 2013

Promotional Event in Virpazar more

Posted on April 26, 2013

Selekcija plastičnog otpada na Ćemovskom polju more

Posted on April 16, 2013

Umjetnost, plastika i reciklaža u Bijeloj more

Posted on April 15, 2013

Pres konferencija u Ministarstvu kulture Crne Gore more

Posted on April 15, 2013

Završene prve radionice na Cetinju more

Završene prve radionice na Cetinju
Posted on April 15, 2013

Završene prve radionice na Cetinju

U petak, 29. marta 2013 godine, na Cetinju, završena je druga petodnevna radionica u projektu Umjetnost, plastika i reciklaža“ (Art, Plastics & Recycling). Uz pomoć stručnog konsultanta, trenera na ovoj kreativnoj radionici, g-dina Gerhard Bär-a,  studenti fakulteta likovnih umjetnosti iz Crne Gore i Abanije savladali su tehniku recikliranja plastike na mašini nabavljenoj specijalno za potrebe treninga, a pored toga usvojili su i vještine dizajniranja raznih predmeta dekorativne i upotrebne vrijednosti. Na objema radionicama na Cetinju (prva organizovana od 11. do 15. marta, a druga od 25. do 29. marta) učestvovalo je po deset studenata iz Crne Gore i sedam iz Albanije. Projektom su planirane još dvije petodnevne radionice, koje će biti organizovane u Albaniji (od 22. do 26. aprila i od 27. do 31. maja). Znanja stečena na radionicama biće iskorišćena i za dizajniranje instalacija od recikliranog plastičnog otpada koje se planiraju postaviti na Skadarskom jezeru kao projektnom području unaprđujući njegov turistički imidž i ukazujući na važnost zaštite životne sredine.

 

Organizovane radionice kao projektne aktivnosti su integralni dio šireg koncepta “Social Plastics”, koji predstavlja intervenciju u oblasti umjetnosti, autora Gerhard Bär-a, uz tehničku podršku kompanije ,,Bär + Knell”. Ovo je međunarodno primijenjen koncept koji povezuje teme sakupljanja plastike, reciklaže, dizajna i marketinga. Umjetnik Gerhard Bär  djeluje na međunarodnom nivou, što potvrđuje uspješno implementiran koncept ,,Social Plastics” u različitim krajevima svijeta. On je suosnivač kompanije Bär and Knell koja unapređuje metodologiju rada sa plastikom od 1993. godine.