Posted on September 24, 2013

Promotional Event in Virpazar more

Posted on April 26, 2013

Selekcija plastičnog otpada na Ćemovskom polju more

Posted on April 16, 2013

Umjetnost, plastika i reciklaža u Bijeloj more

Posted on April 15, 2013

Pres konferencija u Ministarstvu kulture Crne Gore more

Posted on April 15, 2013

Završene prve radionice na Cetinju more

Umjetnost, plastika i reciklaža u Bijeloj
Posted on April 16, 2013

Umjetnost, plastika i reciklaža u Bijeloj

U ponedjeljak, 8. aprila 2013. godine, predstavnici Fakulteta likovnih umjetnosti (FLU) sa Cetinja poklonili su JU Dječji dom "Mladost" u Bijeloj eksponate i predmete koje su dizajnirali na radionicama „Umjetnost, plastika i reciklaža" (Art, Plastics & Recycling). Na ovim radionicama kreirani su stolovi, stolice, vazne, maske, rekviziti i korpe raznih oblika i dekora. Oni potvrđuju vezu uspostavljenu između zaštite životne sredine, reciklaže i umjetnosti, i daju doprinos edukaciji i jačanju svijesti o važnosti zaštite okruženja. Uz inspiraciju umjetnika, putem ovih predmeta želi se skrenuti pažnja da plastična ambalaža proizvoda koji se svakodnevno koriste može imati upotrebnu vrijednost i ne mora postati otpad.